Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Moravský kras

Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti České republiky. Nachází se zde přes 1000 jeskyní, archeologická naleziště světového významu, technické památky a další turistické zajímavosti.  Veřejnosti je zpřístupněno 5 jeskyní: jeskyně Balcarka, Kateřinská jeskyně, Punkevní jeskyně, Sloupsko-šošůvské jeskyně a jeskyně Výpustek.

Propast Macocha

Hloubka propasti je 138m (některé zdroje uvádí 188,7 m). Návštěvníci si mohou propast prohlédnout ze dvou vyhlídkových můstků a ze dna Macochy, kam vyvěrá podzemní říčka Punkva. Vyhlídkové místo, tzv. horní můstek, je umístěný na nejvyšším bodě a je vzdálen od Jedovnic 6 km. Na trase Macocha – Punkevní jeskyně je celoročně v provozu lanová dráha.

Punkevní jeskyně

Jeskyně se nacházejí nedaleko Skalního mlýna (z Jedovnic je možná doprava autem buď silnící směr Blansko, nebo směr Vilémovice, Macocha). Návštěvníci se dostanou suchou cestou na dno propasti Macocha, dále následuje druhá etapa prohlídky, projížďka po ponorné říčce Punkvě. 
Na trase Macocha – Punkevní jeskyně je celoročně v provozu lanová dráha.

Jeskyně Balcarka

Jeskyně se nachází v obci Ostrov u Macochy (6 km od Jedovnic). Lze ji považovat za jednu z nejkrásnějších jeskyní v České republice díky své krápníkové výzdobě. Expozice umístěná v jeskyni představuje Balcarku jako jeskyni lovců sobů a koní, naleziště pozůstatků jeskynního medvěda.

Kateřinská jeskyně

Jeskyně se nachází nedaleko Skalního mlýna (z Jedovnic je možná doprava autem buď silnící směr Blansko, nebo směr Vilémovice, Macocha). Jeskyně má zajímavou krápníkovou výzdobu s vysokými metrovými hůlkovými stalagmity, známým útvarem Čarodějnice s perníkovou chaloupkou, ale také velký prostorný dóm s výbornou akustikou (koncerty).

Sloupsko-šošůvské jeskyně a jeskyně Kůlna

Jeskyně jsou považovány za nejdelší zpřístupněné jeskyně v České republice (6,5 km dlouhý labyrint podzemních chodeb propojených řadou propastí, bohatá krápníková výzdoba aj.) Jsou tvořeny dvěma patry, které jsou spojeny rozsáhlými dómy, chodbami a podzemními propastmi. V jeskyni Kůlna je doloženo nejstarší osídlení Moravského krasu člověkem neandrtálským. 

Jeskyně Výpustek

Jeskyně má velmi bohatou historii: sloužila jako nacistická podzemní továrna, po válce jako atomový kryt. V budově bývalých kasáren je instalována muzejní expozice „Jeskyně a lidé“. 

Pustý žleb a Suchý žleb

Hluboké krasové kaňony se stovkami vápencových skalních útvarů a mikroklimatem ideálním pro řadu vzácných druhů rostlin

Holštejn

Na mohutné skále se nachází zbytky stejnojmenného gotického hradu.  Pod hradem návštěvníci mohou proniknout do jeskyně Lidomorna (příp. název Hladomorna), poblíž se nachází horolezecká skála nebo propadání Nová Rasovna.

Býčí skála

Významné archeologické naleziště (paleolit, neolit, doba bronzová a železná) je celosvětově známou svatyní z doby železné, tajuplným místem pravěkých rituálních vražd (tzv. halštatský pohřeb, nález lidských koster a sošky býčka). V blízkosti vysoké bílé skály vyvěrá Jedovnický potok. Tento malý vodní tok se propadá u Jedovnic v místech tzv. Rudického propadání a jeho vody se po 13 km objevují znovu na zemském povrchu.

Stará huť u Adamova

Místo výroby železa z 18. století, nyní muzeum slovanského železářství a národní kulturní památka. Vysoká pec (10 m) Františka je dominantou celého areálu. Každoročně se zde konají ukázkové tavby.

Rudické propadání

Vody Jedovnického potoka se propadají do hloubky 86 m a vyvěrají na povrch po 13 km u Adamova (jeskyně Býčí skála). Vedle propadání se nachází jeskyně a ruiny mlýna.

Kolíbky

Vápencový skalní amfiteátr nedaleko Jedovnic, známý z filmových pohádek. V pravěku zde bylo sídliště lovců sobů. Skály jsou hojně využívány horolezci.

MENUX

InformaceX