Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Storno poplatky

Storno podmínky, zpoždění příjezdu, odjezd v předstihu

Vrácení zálohy bude posuzováno následovně:

a) Pokud zákazník oznámil zrušení rezervace minimálně 30 dní před plánovaným příjezdem
(výhradně písemnou nebo emailovou formou), bude mu vráceno 50 % ze zaplacené zálohy.
Pokud provozovatel obdrží informaci o zrušení pobytu po této lhůtě, zákazník nemá nárok
na vrácení zálohy a záloha propadá ve prospěch provozovatele.

b) Za den zrušení objednávky se považuje den, kdy bude oznámení doručeno provozovateli.

c) V případě, že by došlo ke stornu rezervace ze strany provozovatele, klientovi bude
vrácen uhrazený zálohový poplatek v plné výši 100 %.

d) Zákazníkem rezervované kapacity jsou k dispozici k převzetí do 18. hodiny v den plánovaného příjezdu, s výjimkou situace, kdy klient oznámí posunutí času příjezdu v předstihu. Po uplynutí výše stanovené doby rezervace (smlouva) pozbývá právní
platnosti. Provozovatel má bez jakéhokoli závazku nárok na disponování s ubytovací kapacitou podle svého uvážení. Zákazník ztrácí nárok na vrácení zálohového poplatku.

MENUX

InformaceX