Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Sportovní rybolov

Rybářská sezóna na rybníku Olšovec  začíná 1. 6. 2023 a bude ukončena 15. 9. 2023
Povolenky k rybaření zakoupíte na recepci kempu.

Provozní doba recepce:
červen:      7–18
červenec:  7–22
srpen:        7–22
září:           7–18

Ceník povolenek:
1 denní 380,--
3 denní 990,--
7 denní 2.000,--

 

RYBÁŘSKÝ ŘÁD
 

 1. Rybolov se smí provádět pouze v úseku 50 m od tělesa hráze a mostu po půjčovnu lodí u autokempu.
  Lov z lodí nebo na jiném místě je zakázán.

   
 2. Doba rybolovu
  Rybolov je povolen od 1. 6. do 15.9. tohoto roku, a to od 5 do 21 hod.
   
 3. Rybářské nářadí a pomůcky
  a)
  Je povoleno lovit na dva pruty, nejvíce o dvou návazcích s jednoduchými háčky.
  b) Lov dravých ryb je povolen jen přívlačí na umělou nástrahu.
  c) Při přívlači je povoleno lovit jen jedním prutem.
  d) Rybář je povinen mít při lovu:
  - podložku na manipulaci s ulovenými rybami,
  - podběrák, vyprošťovač háčků a metr pro zajištění délky ryby.
  e) Je zakázáno řezat vidličky z rostoucích stromů.

   
 4. Počet a evidence úlovků
  a)
  V jednom dnu si může lovící ponechat 1 ks ušlechtilé ryby, tj.: kapr amur, candát, štika a sumec. Plotice a okoun bez omezení. Lín je hájen – pouští se.
  b) Při ulovení a ponechání si ušlechtilé ryby je lovící povinen tuto skutečnost ihned zapsat do přehledu o úlovcích s označením data ulovení, druhu a délky ryby v cm.
  c)
  Po ponechání si ušlechtilé ryby denní lov končí.

   
 5. Chování při lovu
  Při výkonu rybolovu je nutné, aby mezi sebou lovící dodržovali vzdálenosti minimálně 3 m, pokud se nedohodnou na menší vzdálenosti.
  Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno. Majitel povolenky je odpovědný za škody vzniklé neopatrným zacházením s rybářským náčiním, případně za škody vzniklé na stanovišti vodního díla nebo zařízení a březích.

   
 6. Kontrola a dozor
  Tuto činnost vykonává řádně ustanovená stráž a orgány veřejného pořádku, kterým je chytající povinen umožnit kontrolu povolenky k rybolovu, rybářského náčiní, nářadí a úlovku. Při zjištění přestupku jsou kontrolní orgány oprávněny odebrat povolenku, rybářské náčiní, nářadí a úlovky. Pokud se dopustil přestupku proti zákonným ustanovením rybářství, zejména zapůjčil nebo jinak postoupil, zneužil nebo jakkoli pozměnil povolenku, chytal na nepovoleném místě, ponechal nastraženou udici bez osobního dozoru, počínal si nepřístojně vůči dozorčím orgánům nebo jinak poškozoval hospodářské zájmy rybářství.
  Týmž způsobem budou postiženi ti, kteří nedodrží ustanovení o četnosti úlovku na osobu a den nebo toto ustanovení jakkoli obcházejí.
  Povolenky k lovu ryb je možno zakoupit v autokempu Olšovec Jedovnice. Po ukončení platnosti povolenky je nutno záznam přehledu o úlovcích odevzdat v místě vydání povolenky.
  Funkci rybářského hospodáře se všemi jeho právy a povinnostmi vykonává firma Olšovec s.r.o., Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice.
Tento řád může být doplněn nebo rozšířen o dodatky s podrobnějšími ustanoveními, jak to budou rybářské zájmy vyžadovat.

MENUX

InformaceX